Raksti > Teikas un leģendas

Kā cēlusies Gūtmaņala

Autors: 1860, 2619. Anna Īvena Siguldā, 47 g. v.;pier. J. Jansons 1950
12.07.2005
Lībiešu virsaitis Ringolds jājis karā. Mājās viņš atstājis skaistu sievu, piekodinādams, lai tā uzticīgi gaidot viņu pārnākam no kara.
Gūtmaņa ala
Saistītas apdzīvotās vietas
Siguldas (Novads)
Sigulda (Pilsēta)
Sieva gaidījusi, gaidījusi un tomēr kļuvusi neuzticīga. Kad vīrs atgriezies, sieva visu rūgti nožēlojusi un lūgusi piedošanu. Bet Ringolds nav piedevis. Viņš licis sievu dzīvu zemē ierakt. Tur pazemē raud vēl tagad joprojām nožēlošanas asaras. Avotiņā pārvērtušās tās iztek zemes virsū. Šis avotinš tecēdams ar laiku izskalojis Gūtmaņalu.