Raksti > Teikas un leģendas

Kā cēlusies Gauja

Autors: LPT XV, 448, 10. Pier. ap 1891.
13.07.2005
Lapsa gājusi pie Alūksnes (Alauksta0 ezera dzert, bet jutusi, ka malas līkst iekšā.
Tilts pāri Gaujai Siguldā
Dzelzbetona tilts pāri Gaujai Strenčos
Bijušais dzelzceļa tilts pāri Gaujai
Griezusies apkārt un skrējusi prom un prom, skrienot arvienu jutusi ūdeni pēdās. Tā cēlusies Gauja. Kādiem līkumiem lapsa skrejusi, tādiem Gauja pakaļ - tādēļ tai lapsas daba: strauja, nepastāvīga.