Raksti > Interesanti

Ūdenstūristu apmetnes Gaujas krastos

Autors: Juris Smaļinskis, Zaļā Zeme
14.07.2005
Šā gada jūnija vidū Gaujas nacionālā parka (Gaujas NP) darbinieki devās ekspedīcijā pa Gauju. Brauciena galvenais mērķis bija Gaujas ūdenstūristu apmetņu infrastruktūras izpēte un vides stāvokļa inventarizācija. Ekspedīcijas laikā tika pētīta ūdenstūristu radītā ietekme uz vidi un veikts līdz šim Latvijā nebijis eksperiments.
Gaujas posms no Valmieras līdz Murjāņiem jau no pagājušā gadsimta sākuma ir pazīstams kā viens no populārākajiem ūdenstūristu galamērķiem, kas šā tūrisma veida piekritējus vasarās piesaista ar mierīgo upes plūdumu, plašo upes senleju, skaistajiem devona perioda smilšakmens atsegumiem un bagātīgo kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī mazskarto apkārtnes ainavu.

Kaut arī Latvijā ir citas ūdenstūrismam piemērotas upes, Gauja šobrīd ir viena no dažām upēm, kur pilnībā tiek nodrošināta ikgadēja un regulāra ūdenstūrisma apmetņu apsaimniekošana, ko īsteno Gaujas NP administrācija. Šobrīd apmetnēs pieejamas telšu, atpūtas un ugunskura vietas, tualetes, tūrisma informācija u.c. infrastruktūras elementi.

Ar ūdenstūrismu saistītās aktivitātes koncentrējas g.k. šaurā joslā starp Gaujas upes ielejas pamatkrastiem, jo ūdenstūristi reti dodas tālākos pārgājienos kājām. Ņemot vērā lielo apmeklētāju skaitu tūrisma sezonas laikā un par tūrisma nozari atbildīgu valsts institūciju prognozes par straujo tūristu pieaugumu Latvijā tuvākajā nākotnē, laikus jādomā par tūristu plūsmas plānošanu un regulēšanu ne tikai Gaujas NP, bet arī citās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kurām piemīt liels dabas tūrisma potenciāls.

Ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu Gaujas NP speciālisti šogad sāka projektu "Dažādu tūrisma veidu ietekme uz vidi un ainavu". Viens no projekta uzdevumiem ir izpētīt tūristu radīto ietekmi uz vidi Gaujas NP ūdenstūristu apmetnēs un radīt tās novērtējuma metodiku.

Minētā projekta ietvaros Gaujas NP administrācija šā gada jūnijā organizēja trīs dienu ilgu ekspedīciju ar kanoe laivām pa Gauju no Valmieras līdz Murjāņiem (ap 92 km), kuras rezultātā tika apzinātas visas (kopā 18) ūdenstūrisma (t.sk. zaļās un tūristu) apmetnes un veikta to attiecīgā vides un infrastruktūras stāvokļa inventarizācija. Ekspedīcijas gaitā tika analizētas gan citu ūdenstūristu, gan arī pašu radītā ietekme un analizētas tās sekas.

Ekspedīcijas dalībnieki veica eksperimentu, kurā noskaidrojās, ka viens ūdenstūrists dienas laikā "saražo" aptuveni vienu kilogramu atkritumu. Pareizināsim to ar ūdenstūristu skaitu un to Gaujas NP teritorijā pavadīto dienu skaitu!

Ar projekta rezultātiem valsts un pašvaldību darbiniekus, uzņēmējus u.c. interesentus paredzēts iepazīstināt šā gada nogalē Siguldā, kad būs tapis pētījums un pieminētā metodika, kā arī konkrēti priekšlikumi ietekmju samazināšanai.