Raksti > Ziņas

Kultūras pieminekļu īpašniekiem.

Autors: www.saldus.lv
11.02.2005

Līdz 1.aprīlim kultūras pieminekļu īpašnieki un lietotāji aicināti iesniegt pieteikumus Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmai 2006.gadam. Programmas ietvaros piešķirtais finansējums paredzēts kultūras pieminekļu izpētei un saimnieciski neizmantojamu valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai.

Ūdensdzirnavu ēka Mālpilī

Finansējuma pieprasījums  sastāv no:

 

·         Aizpildītas pieteikuma anketas

·         Paredzamo darbu apraksta un tāmes

·         Fotogrāfijām, kas raksturo attiecīgā kultūras pieminekļa situāciju

·         Ja nepieciešams, citas objektu raksturojošas informācijas

 

                            

Kritēriji finansējuma piešķiršanai

Finansējuma pieprasījums tiek vērtēts, salīdzinot ar citiem projektiem. Pozitīvs kopvērtējums summējas no atsevišķu turpmāk minēto pozīciju pozitīva vērtējuma.

 

 1. Paredzamie darbi atbilst normatīvajiem aktiem kultūras mantojuma jomā;
 2. Paredzamie darbi atbilst Eiropas un Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanas politikai;
 3. Paredzamais darbs sniedz ieguldījumu kultūrvides saglabāšanā un attīstībā;
 4. Paredzamo darbu rezultāts sekmē konkrētā kultūras pieminekļa glābšanu un oriģinālsubstances saglabāšanu;
 5. Sagatavota pamatota un detalizēta izdevumu tāme;
 6. Darbā ieguldīts pašfinansējums vai līdzfinansējums;
 7. Ir vai tiks sagatavota kvalitatīva kultūras pieminekļa  restaurācijas projekta dokumentācija;
 8. Darbus veic kompetenti speciālisti;
 9. Tiek pielietotas mūsdienās atzītas konservācijas un restaurācijas metodes;
 10. Tiek sekmēta apmācība;
 11. Valsts piešķirtais finansējums rosinās cita finansējuma piesaistīšanu

 

Informācija: telef. 3881547, Striķu iela 22, Saldus

Pieteikumus pieņem: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā

M. Pils iela 19, Rīga, LV-1050