Būcmaņciems

Kurzemes reģ. > Alsungas nov.
Pašvaldības
Alsungas novada dome (Kurzemes reģ., Alsungas nov., Alsunga, Pils iela 1 )