Mālpils Novads

Rīgas reģ.
Mājas lapa: www.malpils.lv
Pašvaldības
Mālpils pagasta padome (Rīgas reģ., Mālpils nov., Mālpils, Nākotnes iela 1)
Šajā teritorijā / apdzīvotā vietā atrodas
Objektu kategorijas šajā teritorijā
Apskate, ekskursijas 3
Daba 11
Ēdināšana 6
Iestādes, organizācijas 1
Kultūrvēsture 7
Naktsmītnes 6
Reliģija, kults 4
Satiksme, sakari 2
Tirdzniecība 1
Transportam 1
Veselībai 1
Skatīt visus objektus teritorijā (Mālpils Novads)   
Apskates objekti
Mālpils HES
Mālpils muižas komplekss
Pirmo reizi vēstures dokumentos Mālpils muiža minēta 1413.gadā.
Mālpils pils ir celta 14.gadsimta otrajā pusē. Kāda izskatījās 14.gadsimtā uzceltā pils nav zināms. Pirmais tās plāns_
Buku muižas komplekss
Bukas minētas vēstures dokumentos jau 1584. gadā, kad turienes muižu īpašumā ieguva majors Boks. Pēc Buku muižas nodedzināšanas 1905. g. tās pili atjaunoja 1920. g. pēc arhitekta_
Vīnkalns
Mālpils evaņģēliski luteriskā baznīca
Celta 1766. gadā, vēlāk pārbūvēts 1850. gadā un 1923. gadā pēc arhitekta P.Kundziņa projekta. Baznīcā ir 500 vietas.
Veckalns (Sidgundas pilskalns)
Senā lībiešu apdzīvotā vieta Mergupes un Sudas satekā minēta Indriķa hronikā kā Sidegunde.
Muižas parks
Aiz kungu nama atrodas 22ha plašais ainaviskais parks, kurā atrodas vairāki dīķi, Sākotnēji parka teritorijaiespējams, bijusi mazāka par esošo un parks apjozts ar laukakmeņu mūri,_