Vecpiebalgas Pagasts

Vidzemes reģ. > Vecpiebalgas nov.
Iedzīvotāju skaits: 1685
Platība: 11000
Apraksts
Piebalga - tā ir Mērnieku laiku dzimtene! Piebaldzēnu lepnums un māka lepoties ar saviem sasniegumiem bijusi pazīstama ne tikai Vidzemē, un turklāt tā ir pamatota! Par Piebalgu sauc senu kultūrvēsturisku novadu, kurā ietilpst galvenokārt tagadējā Cēsu rajona pagasti - Vecpiebalgas, Inešu, Jaunpiebalgas un Zosēnu pagasts un daļa Kaives pagasta. Iepriekšējos gadsimtos Piebalgā, neskatoties uz lielajām lauksaimniecības zemju platībām, augsnes auglība bija zema, graudaugu ražas - nelielas, tādēļ jau 18. gs. beigās šeit sāka attīstīties amatniecība un tirdzniecība. Tas sekmēja jaunu zināšanu apgūšanu, un zviedru laikos dibinātās skolas, kā arī 18.-19. gs. hernhūtiešu kustība panāca to, ka jau 19. gs. 30. gados šeit vairs nebija analfabētu! Piebalga atradās stratēģiski svarīgā vietā - Cēsu apriņķa vidusdaļā un nozīmīgu ceļu tuvumā, kā rezultātā Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas muižas bija vienas no lielākajām un ekonomiski nozīmīgākajām Vidzemes muižām. No Piebalgas nākušas daudzas Latvijas kultūrai un vēsturei nozīmīgas personības - rakstnieki, mūziķi, zinātnieki un sabiedriski darbinieki, kuri Latvijas vārdu nesuši tālu ārpus Piebalgas un Vidzemes robežām. Daudzu dzimtajās mājās iekārtoti muzeji un piemiņas vietas, ar ko Piebalga ir īpaši bagāta. Piebalgas apceļošanu vislabāk sākt ar tās vēsturisko centru - Vecpiebalgu, Grišku kalnu, Vecpiebalgas pilsdrupām un luterāņu baznīcu.
Tūrisma informācija
Piebalgas reģionālais TIC (Vecpiebalgas pag., "Cīrulīši")
Pašvaldības
Vecpiebalgas pagasta padome (Vecpiebalgas pag., Vecpiebalga)
Šajā teritorijā / apdzīvotā vietā atrodas
Objektu kategorijas šajā teritorijā
Apskate, ekskursijas 11
Daba 8
Ēdināšana 1
Iestādes, organizācijas 1
Izklaide 1
Kultūrvēsture 3
Naktsmītnes 5
Pakalpojumi, resursi 1
Reliģija, kults 9
Satiksme, sakari 2
Veselībai 2
Skatīt visus objektus teritorijā (Vecpiebalgas Pagasts)   
Apskates objekti
Vecpiebalgas evaņģēliski luteriskā baznīca
Pirmo dievnamu te uzcēla 1345. g., nākamo 1839.-1845. g. M. Sāruma vadībā. Vecpiebalgas luterāņu baznīcu sagrāva 1944. g. rudenī 2. pasaules kara laikā, to atjaunoja 1995.-1997. g. pēc arhitektes_
Alauksts
spoguļa laukuma platība: 774.8 hektāri
hidroloģiskais režīms: caurteces
juridiskais statuss: publisks
izcelsme: ledāja
vidējais dziļums: 3.3 metri
maksimālais dziļums: 7.0 metri
vidējais_
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja filiāle "Vēveri"
XIX gs. nogalē Vēveros bija 8 sētas, kuras ir pamats 1970.gados veidotajam muzejam. Muzeja mērķis ir saglabāt tautas celtniecības paraugus raksturīgajā ainavā. Ekspozīcijā parādīti audēju_
Vecpiebalgas pilsdrupas
No 1340. līdz 1365. g. celtajai Rīgas arhibīskapa pilij, sākotnēji - cietoksnim, bija taisnstūrveida forma. Pili apjoza aizsarggrāvji, tās Z pusē atradās priekštilta nocietinājumi, bet A daļā_
"Saulrieti" K. Skalbes memoriālais muzejs
Muzejs iekārtots rakstnieka Kārļa Skalbes (1879–1945) vasarnīcā Vecpiebalgā, Incēnu kalnā, kur Skalbju ģimene pavadījusi 18 vasaras (1926–1944). Atklāts 1987. gadā. Celtnes arhitektūrai_
Vecpiebalgas (Grišku) kalns
Vecpiebalgas sākotne būtu meklējama ap 10 m augstajā pilskalnā - Grišku kalnā, sauktā arī par Piebalgas, Balgas un Veļķu pilskalnu. Grišku kalns 13. gs. bijis ievērojama apmetnes_
Vecpiebalgas ūdensrozes - apskates objekts
   Par Ūdensrožu dīķi Vecpiebalgā dzirdējuši daudzi. Jāņa Sniedzes aprūpēts, kopts un lolots, tas ar skaistajiem ziediem, zivtiņām, kuras ēd no rokas, garāmbraucējiem kļuva_