Subate

Latgales reģ. > Ilūkstes nov.
Iedzīvotāju skaits: 964
Apraksts
Subate ir pilsēta Lietuvas pierobežā Subates ezera krastos (66 km uz dienvidiem no Jēkabpils). Subate atrodas uz viena no senākajiem Sēlijas tirgus ceļiem. Pirmo reizi vēstures avotos Subates vārds minēts 1570.gadā, kad Kurzemes un Zemgales hercogs Gothards Ketlers pārdeva G.Plāteram-Zībergam Subates ezera rietumu krastā tirgus vietu. Ap to sāka veidoties pilsētiņa. Polijas karaļa Stefana Batorija laikā Subate turpināja attīstīties uz grāfa Plātera-Zīberga un Prodes dzimtmuižas īpašnieka Ostena-Zakena zemes. Apmēram pēc 100 gadiem Plāteri-Zēbergi pārgāja katoļticībā, ar Polijas karaļa lēmumu arī Subates luterāņu baznīcu nodeva katoļiem. Luterticīgie subatieši, protestēdami pret katoļticības ieviešanu un to, ka arī Plāteri-Zībergi pārgājuši katoļticībā. pārcēlās uz Subates ezera austrumu krastu, kas piederēja Prodes muižas īpašniekam H.F.Ostenam- Zakenam. 1685.gadā viņš luterāņiem uzcēla jaunu baznīcu un pamazām tur izveidojās t.s. Jaunsubate. Vecsubate jau 1680.gadā bija ieguvusi Magdeburgas pilsētas tiesības. 1894.gadā Jaunsubati un Vecsubati apvienoja. 1917.gadā Subatei otro reizi tika piešķirtas pilsētas tiesības.   
   Subates ģērbonī uz sudraba fona attēlota zaļa egle. Subates apkārtnē ir skaisti egļu meži. Senajiem latviešiem egle bija Zemes mātes simbols
Pašvaldības
Subates pilsētas dome (Subate, 1. maija iela 1)
Tūrisma informācija
Ilūkstes novada tūrisma informācijas centrs (Pilskalnes pag., Pilskalne, Parka iela 3)
Objektu kategorijas šajā teritorijā
Ēdināšana 1
Iestādes, organizācijas 2
Reliģija, kults 2
Satiksme, sakari 1
Veselībai 1
Skatīt visus objektus teritorijā (Subate)   
Pēdējie raksti
Teikas un leģendas
Par Subates baznīcu (7)
Apskates objekti
Subates Sv. Jura evaņģēliski luteriskā baznīca
Celta 1685. gadā. Vienīgā baznīca Latvijā, kurai ir pieci mazi tornīši. Baznīcai ļoti grezns interjers, ko darinājuši Subates (Stelmuižas) koktēlnieku skolas tēlnieki.