Birzs, audze

Kadiķu nora

Aizsargājams dabas objekts, teritorija
Dundagas pag. > Dundagas nov. > Kurzemes reģ.
Aizsargājams dabas objekts, teritorija

 Uzmanību, šis ir Valsts aizsargājams dabas objekts/teritorija!!!
Apmeklētaji un to ceļabiedri tiek aicināti izturēties saudzīgi pret dabu un tās pieminekļiem. Par objekta bojāšanu (skrāpējot, dauzot, kāpelējot, un citādi fiziski iedarbojoties), par tā piesārņošanu, par pārvietošanos ar transportu lieguma teritorijā tiek piemērota administratīva atbildība. Saudzēsim dabu!

Apraksts
Kadiķu noras dabas liegums sākotnēji izdalīts 1987. gadā kā Kadiķu noras botāniskais liegums 3,8 ha platībā. Liegums atrodas Talsu rajona Dundagas pagastā, līdzās Slīteres nacionālajam parkam. Tajā aug ļoti dažādas formas kadiķi. Liegumā konstatētas 120 paparžaugu un sēklaugu sugas, starp tām arī aizsargājmās parastā īve (Taxus baccata) un smaržīgā naktsvijole (Platanthera bifolia). Lieguma īpatnējā ainava un floristisais sastāvs izveidojies kādreiz kultivēto tīrumu vietā. Kopš te negana lopus un nepļauj zāli, liegumā bagātīgi saaug parastā ērgļpaparde (Pteridium aquilinum), kas ir ļoti agresīva un arī koki, galvenokārt priede. Tas sekmē kadiķu nokalšanu, ko izraisa nepilnīgi pazīstamā sēne Stigmina juniperina, kuras sīkās, melnās sporu kopas divās rindās uz nokaltušajām kadiķu skujām saskatāmas ar neapbruņotu aci. Kadiķu noras saglabāšanai un apsaimniekošanai nepieciešama ganīšana.
Interesanti objekti tuvumā
Skatu vieta
Skatu vieta 2.0 km
PilskalnsĢeoloģisks objekts
Dāvida pils 2.4 km
Dižkoki, koki
Rīgzemju ozols 3 2.6 km
Birzs, audze
Slīteres nacionālais parks 2.9 km
Skatu torņiBākaTūrisma informācija
Šlīteres bāka 9 3.4 km
Ģeoloģisks objekts
Zilo kalnu Šlīteres krauja 3.6 km
Ūdenskritums, krāce
Sezonāls ūdenskritums pie Jušiem 3.9 km
Skatu vieta
Skatu vieta 3.9 km
Akmeņi
Jušulejas dižakmens 3 4.1 km
Pasta nodaļas
Neveja 4.8 km
Ģeoloģisks objektsŪdenskritums, krāce
Zārtapu grava un ūdenskritums 6 5.0 km
Senkapi, apbedījums
Upesvagaru senkapi 5.1 km
Muiža
Dundagas pusmuiža 5.2 km
Muiža
Dundagas mācītājmuiža 5.2 km
Kalns, kāpa
Slīteres Zilie kalni 5.3 km
Tuvākie kategorijā(-ās):
Daba
PilskalnsĢeoloģisks objekts
Dāvida pils
Dižkoki, koki
Rīgzemju ozols
Birzs, audze
Slīteres nacionālais parks
Ģeoloģisks objekts
Zilo kalnu Šlīteres krauja
Ūdenskritums, krāce
Sezonāls ūdenskritums pie Jušiem