Purvi

Cenas tīrelis

Kontakti
www.ldf.lv/pub/?doc_id=28183 (Latvijas dabas fonds)
www.daba.gov.lv/public/lat/ipasi_aizsargajamas_dabas_teritorijas/dabas_liegumi/cenas_tirelis/ (Dabas aizsardzības pārvalde)
Babītes pag. > Babītes nov. > Rīgas reģ.
Apraksts
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Administratīvais iedalījums: Babītes novada Babītes pagasts; Mārupes novads.
Platība: 2133 ha
Dibināšanas gads: 1999

 Dabas vērtības:
Kaut arī daļa purva tiek izmantota kūdras ieguvei, šai teritorijai ir izcila nozīme augsto purvu, pārejas purvu un distrofu ezeru aizsardzībā. Viens no nedaudzajiem purviem Latvijā, kurā ir gan austrumu tipa (Betula nana, Chamaedaphne calyculata ), gan rietumu (Trichophorum caespitosum ) tipa purvu pazīmes. Nozīmīga teritorija arī putnu aizsardzībai, sastopamas 10 Latvijā un Eiropā aizsargājamas putnu sugas.
Interesanti objekti tuvumā
Pasta nodaļas
Jaunmārupe 6.5 km
Muiža
Švarcekmuiža 5 6.5 km
Bibliotēkas
Mazcenu bibliotēka 6.5 km
Piemineklis
Piemineklis 1941.g. komunistiskā terora upuriem 6.6 km
Kapi
Mazcenu kapi 1 6.7 km
Arheoloģisks objekts
Pluģu skansts 6.9 km
Baznīcas
Babītes Sv. Annas luterāņu baznīca 2 7.1 km
Pasta nodaļas
Tīreļi 7.4 km
Kapi
"Citi medību lauki" - dzīvnieku kapsēta 7.9 km
Piemineklis
Piemineklis pirmajiem kritušajiem latviešu strēlniekiem 2 8.0 km
Ģeoloģisks objekts
Līdumu karjers 8.2 km
Pasta nodaļas
Jaunskulte 9.1 km
Piemineklis
Lidmašīna 1 9.2 km
Pasta nodaļas
Olaine 9.6 km
Piemineklis
Piemineklis represētajiem 1 9.6 km
Cenas tīrelis
Cenas tīrelis
Skatu tornis
Skatu tornis
Cenas tīreļa taka
Cenas tīreļa taka
Cenas tīrelis
Cenas tīrelis
Cenas tīrelis
Cenas tīrelis
Tuvākie kategorijā(-ās):
Daba
Ģeoloģisks objekts
Līdumu karjers
Birzs, audze
Beberbebeķi
Birzs, audze
Beberbeķu dabas parks
Dabas liegumi
Babītes ezera dabas liegums
Kalns, kāpa
Baznīckalns