Pašvaldības

Kuldīgas novada pašvaldība

Kontakti
63322469
633 41422
kuldigasnovads
Baznīcas iela 1 > Kuldīga  > Kuldīgas nov. > Kurzemes reģ.
Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV 3301
Reģ. Nr. 90000035590
AS SEB Banka, Kuldīgas filiāle
kods: UNLALV2X Konta nr. LV26 UNLA 0011001130401
fakss: 633 41422
apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centra tālr.: 633 22469
Apraksta nav

Tev ir iespēja piedalīties informācijas papildināšanā par šo objektu. Sūti savus atradumus un informāciju uz [email protected]. Veidosim lielāko un foršāko Latvijas ceļvedi kopā!

Interesanti objekti tuvumā
Apskates objekti
Rātsnams 2
Baznīcas
Kuldīgas Sv. Trīsvienības Romas katoļu baznīca 2
Apskates objekti
Rātslaukums
Tūrisma informācija
Kuldīgas TIC 1
Tūrisma informācijaTūrisma organizācijas
Kurzemes Tūrisma asociācija
Vēstures piemineklis
Vecākā koka māja Kurzemē 1 89 m
Kultūras iestāde
Kuldīgas kultūras centrs 124 m
Apskates objekti
Hercoga Jēkaba galma aptieka 2 136 m
Apskates objekti
Bij. Kuldīgas birģermeistara Stafenhāgena nams 1 195 m
Baznīcas
Kuldīgas Sv. Annas evaņģēliski luteriskā baznīca 4 200 m
Vēstures piemineklis
Vēsturiskais centrs ap Alekšupīti 7 265 m
Baznīcas
Kuldīgas Sv. Katrīnas evaņģēliski luteriskā baznīca 12 342 m
Birzs, audze
Kuldīgas pils parks 1 369 m
Inženiertehnisks objekts
Tilts pāri Alekšupītei 2 379 m
Baznīcas
Kuldīgas pareizticīgo baznīca 4 389 m
Tuvākie kategorijā(-ās):
Iestādes, organizācijas
Tūrisma informācijaTūrisma organizācijas
Kurzemes Tūrisma asociācija
Kultūras iestāde
Kuldīgas kultūras centrs
Pašvaldības
Rumbas pagasta padome
Pašvaldības
Pelču pagasta padome
Pašvaldības
Padures pagasta padome