Dignājas Pagasts

Zemgales reģ. > Jēkabpils nov.
Pašvaldības
Dignājas pagasta padome (Dignājas pag., Dignāja)
Šajā teritorijā / apdzīvotā vietā atrodas
Objektu kategorijas šajā teritorijā
Daba 15
Iestādes, organizācijas 1
Kultūrvēsture 8
Reliģija, kults 4
Satiksme, sakari 1
Skatīt visus objektus teritorijā (Dignājas Pagasts)   
Apskates objekti
Dignājas evaņģēliski luteriskā baznīca
1811.gada 8.decembrī tika iesvētīta jaunā baznīca, kura pastāv vēl šodien, 1858.gada jūlijā to pēc pārbūves iesvētīja vēlreiz. Pirmā Pasaules karā svētnīca tiek izpostīta. Vietējie_
Pārceltuve Līvāni – Dignāja
Pārceltuve Līvāni – Dignāja savieno abus Daugavas krastus un ir vistaisnākais ceļš no Latgales un Zemgali, jeb kā līvānieši saka – uz Kurzemi, jo zemes agrāk piederējušas_