Irši

Zemgales reģ. > Kokneses nov. > Iršu pag.
Iedzīvotāju skaits: 371
Tūrisma informācija
Kokneses Tūrisma centrs (Kokneses pag., Koknese, Melioratoru iela 1)
Pašvaldības
Iršu pagasta padome (Iršu pag., Irši, "Kūlēni" )
Objektu kategorijas šajā teritorijā
Ēdināšana 1
Iestādes, organizācijas 1
Satiksme, sakari 1
Skatīt visus objektus teritorijā (Irši)