Līvbērzes stacija

Zemgales reģ. > Jelgavas nov. > Līvbērzes pag.
Pašvaldības
Līvbērzes pagasta padome (Līvbērzes pag., Līvbērze, Jelgavas iela 9a)
Objektu kategorijas šajā teritorijā
Satiksme, sakari 1
Skatīt visus objektus teritorijā (Līvbērzes stacija)