Baznīcas

Gārsenes evaņģēliski luteriskā baznīca

Luterāņu
Kontakti
65268640
Gārsene  > Gārsenes pag. > Aknīstes nov. > Zemgales reģ.
Apraksts
Pēc J.Amata 
Kurzemes hercoga Gotharda Ketlera  kroņa muižu Gārseni 1583. gadā nopirka no Vestfāles ienākušais Gorhards Beninghauzens – Budbergs. Viņa dzimta Gārsenē valdīja 340 gadus. Ar šo dzimtu saistās Gārsenes draudzes un baznīcas vēsture. Jau 16. gadsimtā vizitācijas aktos minēts, ka Gārsenē starp tagadējo baznīcu un kokzāģētavu uzkalniņā atradusies Svētā Jura baznīca, kas būvēta no koka. Otrā baznīca būvēta no laukakmeņiem. Līdzekļus tās būvei devis Gothards fon Budbergs. Tā iesvētīta 1792. gada 5. jūlijā. Baznīca 1904. gadā nojaukta, lai vietā uzceltu jaunu, plašāku. Jauno baznīcu fon Budbergs bija iecerējis kā veltījumu savai mirušajai sievai, anglietei Ģertrūdei Vorsai. Tā celta ap 1907. Gadu pēc arhitekta K.fon Engelharta projekta, bet būvdarbus vadīja  arhitekts Eduards Kupfers (1873.-1919). Kokmateriāli vesti no tuvējā meža. Jauncelto baznīcu iesvētīja 1906. gada 1. oktobrī. Kopš 1922. gada baznīca pieder Gārsenes ev.lut. draudzei, tās balkonā atrodas Valkera firmas ērģeles, kas būvētas 1906. gadā Ludvigsburgā. Šīfera jumtu baznīcai uzlika 1976.-1979. gadā. 1988. gadā Restaurācijas pārvaldes jumiķi uzlika tornim kapara skārda jumtu. Torņa smailes lodē ielika kapsulu ar vēstījumu par Gārsenes vēsturi. 1991. gadā altāra daļā nokrāsoja griestus un sienas, restaurēja velves uzrakstu: “Nāciet pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu iepriecināt”. 1992. gadā baznīcā iesvētīja un piestiprināja piemiņas plāksni represētajiem gārseniešiem. Dievnams pārstāv  tās kulta celtnes, kuru apjoma telpiskā uzbūve ir asimetriska, proti, zvanu tornis novietots sānos, taču plānojumā jūtama arī tradicionālā simetriskā plānojuma ietekme – lūgšanu telpai pieslēdzas koris ar poligonālu apsīdu un divas vienādas sakristejas. Galvenās ieejas priekštelpai piekļaujas jau minētais zvanu tornis, bet otrā pusē – kāpņu telpas pusapļa veidā risinātais apjoms.
Interesanti objekti tuvumā
Dzirnavas
Gārsenes ūdensdzirnavas 2 259 m
Pašvaldības
Gārsenes pagasta padome 342 m
Tūrisma informācija
Gārsenes tūrisma informācijas punkts 1 371 m
Pasta nodaļas
Gārsene 562 m
Akmeņi
Dainu akmens, Barona krēsls, Altārakmens, Lutausis 2 616 m
Senkapi, apbedījums
Rancēnu senkapi 936 m
Parks, dendroloģiskais stādījums
Gārsenes muižas parks 2 940 m
Dabas takas
Izziņas un dabas taka 13 1.2 km
Senkapi, apbedījums
Bērzkalnu senkapi 1.2 km
Pilskalns
Pākšānu pilskalns 1.2 km
Pilskalns
Bārenes pilskalns 1.7 km
Pilskalns
Kurmišku pilskalns 2.4 km
Arheoloģisks objekts
Krastiņu Karātavu kalns 2.5 km
Senkapi, apbedījums
Viduslaiku kapsēta 2.7 km
Dižkoki, koki
Dižpriede 2.9 km
Gārsenes baznīca
Gārsenes baznīca
Gārsenes evaņģēliski luteriskā baznīca
Gārsenes evaņģēliski luteriskā baznīca
Gārsenes evaņģēliski luteriskā baznīca
Gārsenes evaņģēliski luteriskā baznīca
Gārsenes kapliča
Gārsenes kapliča
Gārsenes luterāņu baznīcas interjers
Gārsenes luterāņu baznīcas interjers
Gārsenes luterāņu baznīca
Gārsenes luterāņu baznīca
Gārsenes evaņģēliski luteriskā baznīca
Gārsenes evaņģēliski luteriskā baznīca
Tuvākie kategorijā(-ās):
Reliģija, kults
Senkapi, apbedījums
Rancēnu senkapi
Senkapi, apbedījums
Bērzkalnu senkapi
Senkapi, apbedījums
Viduslaiku kapsēta
Senkapi, apbedījums
Zeltiņu senkapi
Baznīcas
Asares evaņģēliski luteriskā baznīca