Birzs, audzeEzers

Drīdža ezera dabas parks

Aizsargājams dabas objekts, teritorija
Skaistas pag. > Krāslavas nov. > Latgales reģ.
Aizsargājams dabas objekts, teritorija

 Uzmanību, šis ir Valsts aizsargājams dabas objekts/teritorija!!!
Apmeklētaji un to ceļabiedri tiek aicināti izturēties saudzīgi pret dabu un tās pieminekļiem. Par objekta bojāšanu (skrāpējot, dauzot, kāpelējot, un citādi fiziski iedarbojoties), par tā piesārņošanu, par pārvietošanos ar transportu lieguma teritorijā tiek piemērota administratīva atbildība. Saudzēsim dabu!

Apraksts

Drīdža ezera dabas parks sākotnēji dibināts 1977. gadā 25,2 km² platībā kā Drīdža ezera kmpleksais dabas liegums. Tas atrodas Krāslavas rajona Krāslavas, Kombuļu un Skaistas pagastā. Dabas parkā ietilpst Drīdža ezers ar apkārtējo teritoriju. Dabas parks izveidots, lai saglabātu un aizsargātu Latgales augstienes dienviddaļai raksturīgo ezeru un pauguru ainavu.

Drīdža ezers atrodas dabas parka centrālajā daļā un aizņem 7,53 km² , bet ar salām 7,72 km² .Vidējais ezera dziļums 12,8 m, lielākais 65,1 m. Drīdža ezers ir dziļākais Latvijas ezers. Ezerā 9 salas, no tām lielākā Bernātu sala – 13,9 ha, pārējās salas nelielas. Ezera krasta līnija ļoti izrobota, starp paugurainām pussalām atrodas gari un šauri līči.

No aizsargājamajām augu sugām Drīdža ezerā sastop Dortmana lobēliju (Lobelia dortmanna), mieturu hidrillu (Hydrilla verticillata), vienzieda krasteni (Litorella uniflora).

Dabas parkā atrodas arī Ota ezers, kura platība ir 1,3 km² un citi mazāki ezeriņi kā arī lielāki un mazāki zāļu un pārejas purvi ieplakās.

Interesanti objekti tuvumā
Senkapi, apbedījums
Jadlovcu Baterijas senkapi 1.1 km
Pilskalns
Jadlovcu Baterijas kalns 1.4 km
Senkapi, apbedījums
Čenčupu senkapi 1.4 km
Pilskalns
Grundānu pilskalns 1.4 km
Arheoloģisks objekts
Grundānu apmetne 1.6 km
Senkapi, apbedījums
Škutānu senkapi 3.2 km
Lūgšanu vietas, lūgšanu nami
Ceļa krucifikss 3.4 km
Senkapi, apbedījums
Skaistas senkapi 3.6 km
Senkapi, apbedījums
Katoļnieku viduslaiku kapsēta 4.2 km
Senkapi, apbedījums
Zukulišku senkapi 4.3 km
Kalns, kāpa
Sauleskalns (211m) 1 4.4 km
Arheoloģisks objekts
Katoļnieku apmetne 4.4 km
Pašvaldības
Skaistas pagasta padome 4.4 km
Baznīcas
Skaistas Sv. Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīca 1 4.5 km
Pasta nodaļas
Skaista 4.5 km
Tuvākie kategorijā(-ās):
Daba
Kalns, kāpa
Sauleskalns (211m)
Parks, dendroloģiskais stādījums
Plāteru pils parks (Pilsētas parks)
AkmeņiVēstures piemineklis
Augusta akmens (Plātera akmens)
Kalns, kāpa
Saules kalns (211m)
Akmeņi
Adamovas dižakmens