Baznīcas

Dundagas evaņģēliski luteriskā baznīca

Luterāņu
Kontakti
63237818
Dundaga  > Dundagas pag. > Dundagas nov. > Kurzemes reģ.
Apraksts
Dundagas luterāņu baznīca uzcelta 1766.gadā ar Dundagas pils īpašnieka firsta Kārļa Ostenzakena (1726-1794) gādību. Līdz pagājušā gadsimta 20.gadu sākumam tā kalpoja abām draudzēm – vācu un latviešu.
Kopš 1935.gada baznīcai piešķirts arhitektūras pieminekļa statuss. Baznīcas īpašumā ir vairāki pagājušos gadsimtos veidoti kulta priekšmeti, kā arī senas baznīcas grāmatas.

Kopš 1912.gada baznīcu grezno ar Jaņa Rozentāla altārglezna “Lieldienu rīts”.

Baznīcā atrodas no Anša Dinsberga darinātās ērģeles (1856.-1859.gads). Ērģeļu klaviatūra ir 4 oktāvu apjomā. Tām ir 15 reģistri, 2 manuāļi un pedālis. Ērģeles iesvētītas 1859.gada 6.oktobrī. Tās remontētas 1899., 1921. un 1992.gadā.

Baznīcā atrodas piemiņas plāksne Latvijas atbrīvošanās cīņās un pasaules karā kritušajiem Dundagas draudzes dēliem.
Interesanti objekti tuvumā
Viduslaiku pils
Dundagas pils 7 185 m
Pasta nodaļas
Dundaga 237 m
Tūrisma informācija
Dundagas TIC 251 m
Piemineklis
"Krokodils" 2 275 m
Pašvaldības
Dundagas pagasta padome 1 303 m
Inženiertehnisks objekts
Dundagas ūdenstornis 2 364 m
Dižkoki, koki
Rubļa ozols 371 m
Parks, dendroloģiskais stādījums
Dundagas parks 1 372 m
DrupasŪdenskritums, krāce
Ūdensdzirnavas un ūdenskritums 475 m
Baznīcas
Dundagas baptistu baznīca 2 521 m
Pilskalns
Dundagas pilskalns 1 561 m
Drupas
Vējdzirnavu drupas 1 631 m
Pilskalns
Pāces pilskalns 4.5 km
Kalns, kāpa
Elku kalns 4.7 km
Akmeņi
Āžu stāvakmens 5.8 km
Dundagas evaņģēliski luteriskā baznīca
Dundagas evaņģēliski luteriskā baznīca
Dundagas baznīca
Dundagas baznīca
Dundagas luterāņu baznīca
Dundagas luterāņu baznīca
Dundagas evanģēliski luteriskās baznīcas altāris
Dundagas evanģēliski luteriskās baznīcas altāris
Dundagas baznīcas kancele
Dundagas baznīcas kancele
Dundagas evanģēliski luteriskās baznīcas ērģeles
Dundagas evanģēliski luteriskās baznīcas ērģeles
Tuvākie kategorijā(-ās):
Reliģija, kults
Baznīcas
Dundagas baptistu baznīca
Senkapi, apbedījums
Dzegužkalēju senkapi
Senkapi, apbedījums
Pagrabkalna senkapi
Senkapi, apbedījums
Jauncelmu viduslaiku kapsēta
Senkapi, apbedījums
Upesvagaru senkapi